Дърва за огрев във метални кафези с размери 100/100/120 см.
Дъб/Цер